Tabela odmian

Klasa Rzeczownik Przymiotnik Zaimek
dzierżawczy
Partykuła -a Liczebnik   Czasownik Kopuła lokatywna
Podmiot Dopełnienie -po/-ko/-mo
1 mtoto
mwalimu
mzuri
mwema
wangu wa mmoja 1. ni-
2. u-
3. a-
1. -ni-
2. -ku-
3. -m-/-mw-
1. ni-
2. u-
3. yu-
2 watoto
walimu
wazuri
wema
wangu wa wawili
watatu
1. tu-
2. m-
3. wa-
1. -tu-
2. -wa-
3. -wa-
1. tu-
2. m-
3. wa-
3 mmea
mwaka
mzuri
mwema 
wangu wa mmoja u- -u- u-
4 mimea
miaka
mizuri
myema 
yangu ya miwili
mitatu
i- -i- i-
5 jicho
ua
zuri
jema 
langu la moja li- -li- li-
6 macho
maua
mazuri
mema 
yangu ya mawili
matatu
ya- -ya- ya-
7 kitabu
choo
kizuri
chema 
changu cha kimoja ki- -ki- ki-
8 vitabu
vyoo
vizuri
vyema
vyangu vya viwili
vitatu
vi- -vi- vi-
9 nyumba
kalamu
nzuri, njema,
mbaya, nyingi
yangu ya moja i- -i- i-
10 nyumba
kalamu
nzuri, njema,
mbaya, nyingi
zangu za mbili
tatu
zi- -zi- zi-
11/14 ufunguo
wimbo
mzuri
mwema
wangu wa mmoja u- -u- u-
15 kuimba kuzuri
kwema
kwangu kwa kumoja ku- -ku- ku-
16 mahali
nyumbani
(klasy
lokatywne)
pazuri
pema
pangu pa pamoja pa- -pa- pa-
17 kuzuri
kwema
kwangu kwa kumoja ku- -ku- ku-
18 mzuri
mwema
mwangu mwa mmoja mu- -mu- mu-
osobowy zależnie od klasy jak w klasach 1/2 yangu jak w klasach 1/2
zangu
żywotny zależnie od klasy jak w klasach 1/2 wangu jak w klasach 1/2
zangu
Ta strona używa plików cookies. Polityka prywatności. Jak wyłączyć cookies? ×