O projekcie

Prezentowany słownik został opracowany w ramach pracy naukowej finansowanej ze środków na naukę w latach 2009-2012 jako projekt badawczy. Projekt był realizowany w Katedrze Języków i Kultur Afryki Uniwersytetu Warszawskiego pod kierownictwem dr Beaty Wójtowicz.

Głównymi wykonawcami projektu byli dr Piotr Bański i Mateusz Kopeć.

Przy opracowaniu części haseł brali również udział studenci Katedry: Ewelina Bartosiewicz, Michał Głowacki, Anna Górska, Kamila Grabowska, Magda Jarocka, Karolina Knotek, Anna Markowska i Magda Pieniążek.

Mimo oficjalnego zakończenia projektu nie traktujemy go jako ukończonego. W bazie danych czeka dalszych kilka tysięcy haseł do opracowania – mamy nadzieję systematycznie je dołączać do tych już opublikowanych, a istniejące hasła dalej rozbudowywać. W Katedrze prowadzimy również prace nad słownikiem tematycznym.

Dzięki elektronicznej wersji słownika jesteśmy w stanie na bieżąco poprawiać ewentualne błędy i uzupełniać już opracowane hasła – będziemy zatem niezmiernie wdzięczni za zgłaszanie takich uzupełnień!

Elektroniczny słownik suahili-polski Kamusi.pl
ISBN 83-910776-7-5